สคล.เข้าพบ ผบ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555  เวลา 10.00 น. น.ส.กัญญารัตน์  สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานส่วนกลาง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมด้วย นายสุวิช  วัฒนารมย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก และประชาคมงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ พลตรี  อภิชัย  หงส์ทอง  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เพื่อมอบกระเช้าปลอดเหล้าอวยพรปีใหม่ และหารือแนวทางการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าในค่ายธนะรัชต์ โดยมีการเจราการดำเนินงานดังนี้

  1. สร้างกระแสงดเหล้าในงานบุญประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา ผ่านเครือข่ายเด็กเยาวชนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้แก่ เทศกาลเข้าพรรษา งานบวช งานศพ งานแต่งงาน
  2. เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาจัดให้ทหารทั้งค่ายปฏิญาณตนงดเหล้าตลอด 3 เดือน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
  3. ไม่เลี้ยงเหล้าในงานต่างๆ โดยขอเริ่มนำร่อง พิธีสาบานธงก่อน เพื่อประเมินผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้น
  4. ค้นหาคนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นที่ผู้นำเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบัลดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ พลตรี  อภิชัย  หงส์ทอง  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและเห็นด้วยกับการที่จะต้องรณรงค์งดเหล้าควบคู่ไปกับการทำงานยาเสพติด แต่ขอเวลาในการพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนก่อนจะออกเป็นนโยบายสั่งการต่อไป

No comments yet.
No trackbacks yet.