งานสังสรรค์…วัน อสม. ปลอดเหล้า 100 %


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอปากพลี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก จัดงานสังสรรค์วัน อสม.ปากพลี ปี 2555 ภายใต้แนวคิด
งานสังสรรค์ปลอดเหล้า ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเกรียงไกร กิตติธเศวร อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานภายในงาน มีการจำหน่ายบัตรงานเลี้ยงโต๊ะละ 1,600 บาท จำนวน 80 โต๊ะ ซึ่งไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี อสม. ผู้นำชุมชน ข้าราชการ ประชาชนร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วัน อสม.ปลอดเหล้า และมีการแสดงของ อสม.ในแต่ละตำบล ซึ่งสร้างความสนุกสนานโดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ได้นำเอกสาร พรบ.และสื่อรณรงค์งดเหล้า แจกแก่ผู้ร่วมงานเลี้ยง และเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้นำน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ น้ำดื่ม สสส.มาบริการแก่ผู้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งยัง นำของขวัญมามอบให้กับผู้ร่วมงาน ตลอดงาน


นายสิทธิพจน์ อ้นฟัก

เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

รายงาน


ผู้นำ อสม. ประกาศเจตนารมณ์งานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 55 ปลอดแอลกอฮอล์ทุกชนิด

หวังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

6 ผู้นำชมรม อสม. จากซ้ายไปขวา นางกรระวี ตันตระกูล ประธานชมรม อสส.กรุงเทพมหานคร นายพันธ์ อ่อนเกลี้ยง ประธานชมรม อสม. ภาคใต้ นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ร้อยตรีสนธยา มโหทาน ประธานชมรม อสม. ภาคกลาง นายบุญทอง บุญประเสริฐ ประธานชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายบุญธรรม บานเย็นงาม ประธาน ชมรม อสม. ภาคเหนือ ลงนามประกาศเจตนารมณ์การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และงานของ อสม. ทุกประเภท ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ยื่นจดหมายขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ ได้ประกาศนโยบายสนับสนุนการประกาศเจตนารมณ์ของชาว อสม. อีกครั้งหนึ่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ โทร. 082-3493419
ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย


สัมภาษณ์เปิดใจ

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.
แห่งประเทศไทย


การที่เครือข่ายชมรม อสม.ทั่วประเทศ ได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมให้การจัดงานเนื่องในวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.)และในการจัดงานทุกประเภท ของ อสม.เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการลด ละ เลิกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังเป็นพันธกิจหลักของ อสม. ใน 14 ข้อ ที่อาจมีผลไกลตัวแต่อาจเกิดการสูญเสียอย่างมากมายได้

โดยเริ่มจากให้งานลี้ยงในวันอสม.และงานเลี้ยงที่ชมรมอสม.จัดขึ้นเป็นงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกัน และเฝ้าระวังที่ต้นเหตุเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในอุบัติเหตุอีกด้วย ทั้งนี้ การส่งเสริมให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานต่างๆ ของ อสม.มีเหตุ และปัจจัยเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการสูญเสีย ชีวิต ทรัพย์สิน อีกทั้งการดื่มเครื่องดื่มทำให้เราเสียชื่อเสียง เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อช่วยรณรงค์ดูแลรักษาสุขภาวะของคนในชุมชนและ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณให้คงเหลือได้มาก

เพื่อน อสม. เราได้ริเริ่มการรณรงค์ให้ อสม. งดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานวันอสม. มากว่า 6-7 ปีแล้ว ในช่วงแรกเราได้มีการจัดขายโต๊ะจีนสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน จึงทำให้มีการไม่พอใจและมีเสียงต่อต้านอยู่บ้างก็เนื่องจากราคาที่สูงและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายหลังเราก็ได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิกอยู่บ้าง จากนั้นได้สร้างความเข้าใจได้มากขึ้น และทำการรณรงค์มาโดยตลอด ในปัจจุบันนี้เราไม่มีการจำหน่ายโต๊ะจีนกับผู้เข้าร่วมงาน และในการจัดเลี้ยงเราเน้นไม่เลี้ยง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยง วันอสม. แต่เราก็ยังมีงบประมาณที่เหลือนับล้านบาท โดยได้นำเงินงบประมาณที่เหลืออยู่มาช่วยประชาชนในชุมชน เมื่อมีอุทกภัย น้ำท่วมในปี 54 ที่ผ่านมา

นายบุญธรรม บานเย็นงาม
ประธานชมรม อสม.ภาคเหนือ


ในภาคเหนือที่ผ่านมา ยกตัวอย่างในจังหวัดเพชรบูรณ์ เราเคยจัดงานวัน อสม. ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ได้รับผลกระทบและปัญหาหลังจากที่มีจัดงานเลี้ยงดังกล่าว โดยเริ่มจากที่มีได้การสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานจัดเลี้ยง และในเวลาบ่ายคล้อยแยกย้ายกลับบ้านเมื่องานเลี้ยงจบลง บางคนดื่มจนเมามายก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียเงินทองเสียเวลา ในการรักษาตัว และต้องขาดกำลังสำคัญในขณะทำงาน สมาชิก อสม.เราชวนกันมองต่อไปว่า หากไม่โชคดีแบบนี้ เราอาจจะต้องสูญเสียชีวิตเพื่อน อสม.ก็อาจเป็นได้ นับเป็นจุดเปลี่ยนของการจัดงานเลี้ยงจากนั้น

เราจึงได้ริเริ่มรณรงค์จัดงานวัน อสม. ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้เรายังพบว่าเราสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากถึงเป็น 3-4 เท่าตัว
จากที่เคยใช้เงิน
4-5 หมื่น เหลือแค่เพียงหนึ่งหมื่นกว่าบาทเท่านั้น


นายบุญทอง บุญประเสริฐ ประธานชมรม
อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทบาทของอสม.คือการทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีและส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจัดงานเลี้ยงเท่าไหร่เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและไม่นิยมจำหน่ายโต๊ะจีนเนื่องจากต้นทุนสูง ขณะเดียวกันภาคอีสานเราจะเน้นการรณรงค์ ในภาคกลางวัน และภาคค่ำเราจะทำบัตรชิงรางวัลการกุศล เราจัดให้เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ อสม.
เน้นรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค เราได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. ในการจัดงานเป็นลักษณะการจัดบรรยายให้ความรู้และนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติ อสม.ื ดีเด่นในจังหวัดต่างๆ เราก็มีการเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน
ดังนั้นจึงไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเรามีความเห็นร่วมกันว่าเป็นการใช้งบประมาณของราชการอย่างสิ้นเปลือง

มากกว่า 15 ปี (เมื่อก่อนปี 40 ยังมีเหล้า) ที่ อสม.ภาคอีสาน ไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในงานวัน อสม. สำหรับผู้ทีรับเชิญให้มาร่วมงาน ก็จะนำของขวัญของรางวัล ประเภท พัดลม ตู้เย็น มามอบในงานวัน อสม. เพื่อนำมาเป็นของรางวัลเชิงโชค เวลามอบดูมีคุณค่า มีความสง่างานมากกว่า เรามีความภาคภูมิใจมากกว่าที่จะนำเหล้ามามอบหรือนำมาเป็นของขวัญ ที่จะมอบในช่วงเวลาที่จับฉลากชิงโชค


ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

No comments yet.
No trackbacks yet.