ค่ายภาณุรังษี ค่ายบุรฉัตร ค่ายทหารต้นแบบ

ค่ายทหารต้นแบบ
ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง และค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี
***********************

ค่ายทหารต้นแบบ ค่ายภาณุรังสี กรมการทหารช่าง


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 น.ส.กัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ นายสุวิช วัฒนารมย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก และ พันตรีชัยพันธ์ ดาวเรือง อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารช่าง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง และค่าบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พบว่า

ค่ายภาณุรังสี กรมการทหารช่าง

ค่ายภาณุรังสี กรมการทหารช่าง

- มีครอบครัวของกำลังพลที่อาศัยอยู่ ประมาณ 50 หลังคาเรือน
- นโยบายให้ดำเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในค่ายทหารอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำบุหรี่ขึ้นวางและแบ่งขายตามกฎหมายด้วย
- นโยบายไม่เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณีตลอดทั้งปี
- มีร้านค้าในค่ายจำนวน 5 ร้าน และร้านค้าสวัสดิการทหาร 1 ร้าน พบไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลผู้ดื่ม ติด หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่ม
- พบป้ายไวนิลรณรงค์งดเหล้า 2 ป้าย ติดอยู่บริเวณบ้านพักนายทหาร

วัดอัมรินทราราม(วัดตาล)อารามราษฎร์

วัดอัมรินทราราม(วัดตาล)อารามราษฎร์

- วัดอัมรินทราราม(วัดตาล)อารามราษฎร์ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีรั้วติดกับค่ายภาณุรังษี ได้จัดสวดมนต์ข้ามปี 2556 ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก มีกำลังพลทหารเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
- จัดโครงการคนรักษ์วัด ร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี เชิญชวนประชาชน สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมทุกวันพระตลอปี 2556
- มีบ้านชาวบ้านที่มีบ้านติดกับรั้ววัดจึงขอเช่าที่วัดขายของด้วย 3 ร้าน (ค่าเช่าเดือนละ 40 บาท) ถือโอกาสแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการเก็บไว้ในบ้านหากมีคนมาซื้อค่อยหยิบออกมาขาย และมีทหารแอบข้ามมาซื้อเหล้าเบียร์เป็นประจำ ทางพระโสภณสีลคุณ เจ้าอาวาสวัด/ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเพ และเจ้ากรมการทหารช่าง ได้เข้าไปขอความร่วมมือหลายครั้งแล้ว รวมถึงได้ติดป้ายห้ามขายด้วย แต่ทางร้านไม่ยอมปฏิบัติตาม (ทะเลาะกัน) ขณะนี้ทาง เจร กรมการทหารช่าง กำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาอยู่ โอกาสนี้ สคล.จึงได้มอบ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ทั้งเจ้าอาวาสและพันตรีชัยพันธ์ ดาวเรือง อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารช่าง พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด รวมถึงขั้นตอนการร้องเรียนด้วย
- ทาง สคล.หวังว่าหากมีการดำเนินการทางกฎหมายสำเร็จ จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นต้นแบบของทหารที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง

ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง

- มีครอบครัวของกำลังพลที่อาศัยอยู่ ประมาณ 180 หลังคาเรือน
- นโยบายให้ดำเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในค่ายทหารอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำบุหรี่ขึ้นวางและแบ่งขายตามกฎหมายด้วย
- มีร้านค้าในค่ายประมาณ 15 ร้าน พบมีบางร้านแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ร้าน
- เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวปฏิบัติธรรมทำความดีตลอดปีฉลองพุทธชันยันตีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
- การสำรวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์มูลค่าความสิ้นเปลืองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้วงเดือน ก.ค.55 เป็นเงินกว่า 419,750 บาท

No comments yet.
No trackbacks yet.